Farsroom Developer

نوتیفیکیشن


این بخش مربوط به دریافت آخرین اطلاعات کاربر از قبیل:
 • چه کسانی شما را دنبال میکنند.
 • چه کسانی شما را لایک کرده اند.
 • خواندن آخرین نظرات کاربران که برای شما گذاشته اند.
 • و غیره...noti/user_id/token   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/noti/user_id/token

مشاهده اطلاعات


پارامترها
 • user_id:		آی.دی کاربر بیننده
 • token:		توکن کاربر بیننده


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:		آی.دی کاربر
 • txts:				نوع اطلاعات
 • dates:			تاریخ انجام کار
 • username:			نام کاربری
 • name:				اسم کاربر
 • family:			فامیلی کاربر
 • post_big_pic:		تصویر بزرگ پست مورد نظر
 • post_min_pic:		تصویر کوچک پست مورد نظر
 • user_big_pic:		تصویر بزرگ کاربر
 • user_min_pic:		تصویر کوچک کاربر
 • albom:				آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه


همانطور که میبینید پارامتر txts معانی خاصی دارد.
درصورتی که پارامتر بالا برابر like باشد یعنی کاربر پست مربوطه را لایک کرده است.
چنانچه پارامتر برابر follow باشد یعنی کاربر شما را دنبال میکند و درصورتی که برابر unfollow باشد یعنی کاربری که شما را دنبال میکرد از دنبال کردن شما منصرف شده است.
اگر هیچ کدام از خصوصیتهای بالا پیش نیامد یعنی کاربر نظر داده است.
به یاد داشته باشید هربار از این گزینه استفاده میکنید تعداد پیامهای خوانده نشده صفر میشود که در قسمت زیر درباره تعداد پیامها آموزش داده میشود.تعداد اطلاعات


در شبکه های اجتماعی برای نمایش اینکه چند پیام خوانده نشده وجود دارد یا چند نفر شما را دنبال میکنند و یا اینکه چند نفر به شما نظر داده اند به شما تعداد اطلاعات را با عدد نمایش میدهند.این بخش نیز همین کار را انجام میدهد.
noti/user_id/token   POST
http://farsroom.ir/api/v1/?get/noti/user_id/token

تعداد پیامهای خوانده نشده


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر بیننده
 • token:		توکن کاربر بیننده


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • count:				تعداد کل پیام ها
 • follow_count:		تعداد دنبال کنندگان
 • like_count:		تعداد لایک ها
 • comment_count:		تعداد نظرات